Upraszczaj?c spraw? jasno : meble do salonu spodobaj? si? wszystkim mi?o?nikom przestrzeni i ?wiat?a. Lubi?cym klasyk? i tradycj? przypadn? do gustu ciemniejsze meble do salonu. Meble do salonu mo?na dobiera? do ?cian i pod?ogi na zasadzie podobie?stwa – czyli jasne kolory mebli do jasnego t?a i podobnie – ciemne meble do salonu na ciemnym tle (?cianach, pod?odze). Musimy wówczas jednak uwa?a?, aby wn?trze jasne nie sta?o si? zbyt monotonne, a ciemne nie wydawa?o si? optycznie mniejsze i nudne.

Je?li jednak ustawimy meble na zasadzie kontrastu na przyk?ad do koloru ?cian (jasne meble, ciemne ?ciany i odwrotnie), stan? si? one wówczas mocnymi akcentami kolorystycznymi we wn?trzu.

Polskie meble uk

Pami?tajmy, ze przesada i nadmiar mog? dra?ni?, dlatego dobrze zdecydowa? si? na zbli?on? gam? kolorystyczn? lub jeden wyra?ny akcent koloru w salonie.  Kontrast w salonie mo?emy uzyska? nie tylko na zasadzie ró?nicy kolorów ?cian i mebli – w takim przypadku sprawdzi si? tak?e zró?nicowanie faktur lub dekoracja ?ciany w postaci tapety, ceg?y czy kamienia.

Meble uk

Stylowe ciemne meble do salonu b?da si? ?adnie prezentowa? na tle jasnych ?cian, które wyeksponuj? je i dodadz? lekko?ci ca?ej kompozycji. Ale nasycone kolory ?cian (burgund, purpura, ziele?) wzmocni? wrazenie bogactwa i szlachetno?ci.